Svenstrup Menighedsråd

Send sikker post til Svenstrup Menighedsråd


Menighedsrådsmøderne finder sted i konfirmandstuen (Gl. Viborgvej 19A)

Møderne holdes 4. tirsdag i hver måned, kl. 19.00 - undtagen i juni, juli og december.

For dagsordener og referater: Se under "Dagsordener og referater, Svenstrup".

Følgende er valgt til menighedsrådet:

  • Lene Berg (formand)
  • Else Skak Jensen (kirkeværge)
  • Kate Sigsgaard (kasserer)
  • Hans Kurt Nielsen (næstformand)
  • Kirstine Hvelplund
  • Kári Olsen
  • Karen Margrethe Skorstensgaard (kontaktperson)
  • Peter Nielsen
  • Else Persson

Som stedfortræder er valgt:

  • ingen
    

Fødte medlemmer er vore sognepræster

  • Anna Sofie Bielefeldt
  • Jørgen Johannes Tornøe
  • Anette Rask Hollesen