- man vil giftes eller kirkeligt velsignes?

Vielse
Aftale om vielse sker ved henvendelse til kirkekontoret.
Forud for vielsen skal man afgive en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Dette gør man på www.borger.dk – dog tidligst 4 måneder før vielsen. Kommunen udfærdiger på den baggrund en prøvelsesattest, som skal gives videre til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.
Inden vielsen skal parret have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Præsten kontakter parret for

aftale om vielsessamtalen.
Eventuelle navneændringer i forbindelse med vielsen ansøges på www.borger.dk

Der er også mulighed for at blive viet hjemme eller i naturen. Kontakt en af præsterne for nærmere aftale.


Kirkelig velsignelse
Er man viet på rådhuset, er der mulighed for kirkelig velsignelse enten i kirken eller et andet sted efter aftale.


Pyntning af kirken
Pyntning af kirken aftales med kirketjeneren i enten Svenstrup eller Ellidshøj.

- et barn bliver født? - man ønsker dåb?

- man vil konfirmeres?

- man vil giftes eller kirkeligt velsignes?

- nogen dør? - det drejer sig om et gravsted

- man har brug for indmeldelse - udmeldelse - attestbestilling?