- et barn bliver født?
- man ønsker dåb?

Fødsel og faderskab/medmoderskab

Hvis fødslen er foregået med en jordemoder, anmelder denne fødslen.
Er fødslen foregået uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelsen sker digitalt på www.borger.dk.

Er forældrene til det nyfødte barn ikke gift, skal faderskabet anmeldes til sognet (kirkekontoret) før 28 dage efter barnets fødsel. Anmeldelsen sker på www.borger.dk hvor man indsender en omsorgs- og ansvarserklæring (medfører fælles forældremyndighed). Hvis forældrene overskrider fristen, videresender sognet sagen til behandling i Familieretshuset.
Det er også muligt at anmelde faderskabet før barnets fødsel. Forældrene modtager da Familieretshusets afgørelse og skal huske at aflevere den til kirkekontoret.
Læs mere om faderskab, medmoderskab og forældremyndighed på www.borger.dk.

Et barn skal navngives, inden det fylder 6 måneder. Dette kan enten ske som navngivning ved dåb eller uden dåb


Navngivning ved dåb
Forældrene aftaler dåb med kirkekontoret senest 14 dage før dåben. Forældrene skal i god tid inden dåben oplyse barnets fulde navn, navn og adresse på 2 - 5 faddere og hvem der bærer barnet til dåben.

Forud for dåben har forældrene en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Præsten kontakter forældrene

for at træffe aftale om dåbssamtalen.


Navngivning uden dåb 
Navngivning sker på www.borger.dk.

Navngivningen udelukker ikke muligheden for, at barnet kan blive døbt i kirken senere.
Har I brug for yderligere vejledning, er I velkomne til at kontakte kirkekontoret.


Dåb generelt
Man kan blive døbt uanset alder.
Hvis man som forældre til et nyfødt barn eller som voksen gør sig overvejelser om dåb, er man naturligvis velkommen til at kontakte en af præsterne for at drøfte sine overvejelser.
Dåb finder sted i det sogn, man bor i. Bor man i et andet sogn, kan man blive døbt i Svenstrup Kirke eller Ellidshøj Kirke,

hvis man har en tilknytning til stedet.

Dåb finder typisk sted i forbindelse med gudstjeneste på en søn- eller helligdag. Der er plads til to dåb under gudstjenesten.

Der er mulighed for lørdagsdåb den første lørdag (med få undtagelser) i hver måned. Ved lørdagsdåb er der

plads til to dåb i Ellidshøj Kirke og tre dåb i Svenstrup Kirke.

- et barn bliver født? - man ønsker dåb?

- man vil konfirmeres?

- man vil giftes eller kirkeligt velsignes?

- nogen dør? - det drejer sig om et gravsted

- man har brug for indmeldelse - udmeldelse - attestbestilling?