Åbne arrangementer i sognegårdene

Ellidshøj og Svenstrup Sogne arrangerer forskellige møder og aktiviteter i de to sognegårde - 
se nedenfor, hvad der sker i den nærmeste tid.

 

Velkommen i

Ellidshøj Sognegård, Ellidshøjvej 46, Ellidshøj, 9230 Svenstrup

Svenstrup Sognegård, Gammel Viborgvej 17, 9230 Svenstrup

Menighedsrådene gør opmærksom på, at det er muligt at benytte kirkebil til gudstjenesterne i begge kirker og til arrangementer i de to sognegårde.
Vi bruger Aalborg Taxa, tlf. 35 10 20 30 /mail info@aalborgtaxa.dk

Sogneeftermiddage /-aftener
i Svenstrup Sognegård

Caféaftner
i Ellidshøj Sognegård

Læs mere her

Søndagscafé
i Svenstrup Sognegård

Læs mere her

Tirsdagssang
i Svenstrup Sognegård

Læs mere her

Formiddagskaffe
i Svenstrup Sognegård

Læs mere her

Læsekreds
i Ellidshøj Sognegård

Læs mere her

Mandegruppe
i Svenstrup Sognegård

Læs mere her