- nogen dør? - det drejer sig om et gravsted?

Anmeldelse af dødsfald
Dødsfald anmeldes til afdødes bopælssogn af pårørende eller af en bedemand på www.borger.dk


Aftale om begravelse
Begravelseshandlingen aftales med en præst.
 

Aftale om gravsted
Der træffes aftale med graveren om valg af gravsted og pyntning af kirken.
Al henvendelse vedrørende pasning og betaling for gravsteder rettes til graveren på kirkegårdskontoret.


Mindesammenkomst
Det er muligt at låne sognegården, hvis den er ledig, til mindesammenkomst efter begravelsen. Fortæring og oprydning/rengøring er for egen regning. Vedr. mulighed for praktisk hjælp kan man kontakte kirkekontoret

- et barn bliver født? - man ønsker dåb?

- man vil konfirmeres?

- man vil giftes eller kirkeligt velsignes?

- nogen dør? - det drejer sig om et gravsted

- man har brug for indmeldelse - udmeldelse - attestbestilling?