Medarbejdere

Kordegn

(kirkekontoret)

Jette Eg Græsholt

svenstrup.sognaalborg@km.dk
ellidshoej.sogn@km.dk
98 38 36 05

Træffes ikke onsdag 

Regnskabsfører

 

Jesper Kloster Niss

regnskabsfunktion
regnskab.avp@km.dk
40 11 91 16

Træffes efter aftale

Graver i Svenstrup

(kirkegårdskontoret)

Karina Winge Sørensen

graversvenstrup9230@gmail.com
23 41 63 99 

Kontortid: Mandag-fredag

kl. 10.00-10.30

Kirketjener i
Svenstrup

Kenneth Sørensen

4hyben@live.dk
40 50 06 62

Træffes ikke mandag

Kirkesanger

Inga Nielsen

ingasanger@gmail.com
22 41 69 19

Træffes ikke mandag

Organist

 

Vibeke Haugen

vibekehaugen1001@gmail.com
41 40 04 15

Træffes ikke mandag

Graver/kirketjener i
Ellidshøj

Ernst Foldager Pedersen

graverellidshj@live.dk

20 20 75 15

Gravermedhjælper

Charlotte Ravnkilde

Gravermedhjælper

Terje Seidenfaden