Kirkekor

Kirkens kor
Svenstrup Kirkes kor er en del af Svenstrup Kirkes personale.
Koret medvirker ved gudstjenester i Svenstrup Kirke cirka en gang om måneden. Det kan være til gudstjeneste Skærtorsdag eller en hverdagsgudstjeneste, men det er oftest om søndagen.

Til gudstjenesterne synger koret for på salmer og korsvar, og de synger korstykker. Repertoiret af korstykker spænder vidt fra énstemmige satser fra middelalderen uden instrumentledsagelse, til ny flerstemmig musik, klassisk eller rytmisk, med klaver- eller orgelledsagelse. Udover til gudstjenester medvirker koret også til koncerter.

Kirkekoret er medlem af foreningen Folkekirkens Ungdomskor og deltager i korstævner.

Kirkekoret øver hver tirsdag kl. 16.30 - 18.00 i konfirmandstuen, Gl. Viborgvej 19A; i samme bygning som kirkekontoret ligger.

Svenstrup Kirkes kor optager piger fra 7. klasse efter optagelsesprøve hos organisten, som er leder af koret.

Der er ingen øvre aldersgrænse.

Til optagelsesprøven skal man synge en salme efter eget valg, mens organisten spiller klaver til.

Det er ikke et krav at kunne noder eller være kirkevant.

Koret er lønnet, og lønnen er gradueret efter alder. En korøvelse er lønnet med 50 kr. for 12-13-årige, 60 kr. for 14-årige og

100 kr. for korister på 15 år eller ældre. 

Koncerter og gudstjenester inkl. korøvelse/opvarmning forinden aflønnes dobbelt.

For yderligere information kontakt organist Vibeke Haugen på e-mail: vibekehaugen1001@gmail.com eller tlf.: 41 40 04 15

Småbørn i kirken

Sogneeftermiddage /-aftener i Svenstrup Sognegård

Caféaftener i Ellidshøj
Sognegård

Søndagscafé i Svenstrup
Sognegård

Tirsdagssang i Svenstrup
Sognegård

Kunstudstillinger i
Svenstrup Sognegård

Formiddagskaffe i
Svenstrup Sognegård

Mandegruppen i Svenstrup Sognegård

Stavgang fra Svenstrup
Sognegård

Knipling i Svenstrup
Sognegård

Patchwork i Svenstrup
Sognegård