- man har brug for indmeldelse - udmeldelse - attestbestilling?

Indmeldelse eller genoptagelse i Folkekirken
Indmeldelse i Folkekirken kan alene ske ved dåb. Hvis man er døbt i et andet trossamfund eller i udlandet kan man blive medlem ved at kontakte en præst i Folkekirken. Man kan også blive genoptaget ved at kontakte den kirkebogsførende præst eller kirkekontoret. Ved mail bruges sikker henvendelse - se www.sogn.dk


Udmeldelse
Man kan udmelde sig af Folkekirken ved en skriftlig anmeldelse til bopælssognet. Ved mail bruges sikker henvendelse - se www.sogn.dk
Det er ikke muligt at udmelde sig pr. telefon eller i en almindelig mail, da der kræves legitimation - derfor

brugen af sikker henvendelse.

Husk at fortælle dine pårørende om din beslutning. Det er en vigtig information for dem, hvis der skulle ske dig noget.

 

Attestbestilling
Det er muligt at rekvirere sin egen eller sit umyndige barns attest

Man bestiller attester på www.borger.dk og vælger at få den tilsendt digitalt eller med posten.

Det er også muligt at få sin attest ved personligt fremmøde på kirkekontoret. Husk at medbringe billedlegitimation.
Eller man kan sende et underskrevet brev med sin attestbestilling.

- et barn bliver født? - man ønsker dåb?

- man vil konfirmeres?

- man vil giftes eller kirkeligt velsignes?

- nogen dør? - det drejer sig om et gravsted

- man har brug for indmeldelse - udmeldelse - attestbestilling?