Ellidshøj Menighedsråd

Poul Frandsen

Formand og kontaktperson

Ellidshøjvej 25, Ellidshøj
9230 Svenstrup J
poulfrandsen@webspeed.dk
40 40 41 99

Ole Villum Jensen

Næstformand, Kirkeværge

Holmgårdsvej 50, Ellidshøj

9230 Svenstrup J

leneole@mail.dk

40 37 48 09

Karen Willum

Kasserer

Ellidshøjvej 25, Ellidshøj
9230 Svenstrup J
karenwillum@webspeed.dk
40 26 41 99

Poul-Verner Kristensen

Menigt Medlem

Ellidshøjvej 59, Ellidshøj
9230 Svenstrup J

Anna Sofie Bielefeldt

Sognepræst

Gl. Viborgvej 19
9230 Svenstrup J
asbm@km.dk
98 38 11 15

Jørgen Johannes Tornøe

Sognepræst

Stillekrogen 82, Ellidshøj
9230 Svenstrup J
jjt@km.dk
98 38 41 85

Anette Rask Hollesen

Sognepræst

Rugvangen 16
9240 Nibe
ars@km.dk
20 51 58 40

Ellidshøj Menighedsråd

Svenstrup Menighedsråd

Dagsordner og referater

Medarbejdere

Dagordner og referater