Gudstjenestekalender

Menighedsrådene gør opmærksom på, at det er muligt at benytte kirkebil til gudstjenesterne i begge kirker og til arrangementer i de to sognegårde.
Vi bruger Aalborg Taxa, tlf. 35 10 20 30 /mail info@aalborgtaxa.dk

 Gudstjenester