Ellidshøj Menighedsråd

Menighedsrådsmøderne finder sted i Ellidshøj Sognegård (Ellidshøjvej 46)


Møderne holdes som regel 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - undtagen i juni, juli og december.

For dagsordner og referater: Se under "Dagsordener og referater, Ellidshøj".

Følgende er valgt til menighedsrådet:

Poul Frandsen

Formand og kontaktperson

Karen Willum

Kasserer

Ole Villum Jensen

Næstformand og kirkeværge

Poul-Verner Kristensen

Fødte medlemmer er vore sognepræster

Anna Sofie Bielefeldt

Jørgen Johannes Tornøe

Anette Rask Hollesen