Søndagscafé i Svenstrup Sognegård

Søndagscafé finder sted søndag eftermiddag en gang om måneden kl. 14.30 - 16.30
Kom og vær med til søndagshygge i sognegården med sang, kaffe og snak.
Der er også mulighed for at spille forskellige spil.
Læg vejen forbi søndagscaféen og tag gerne din nabo eller en anden med

Småbørn i kirken

Sogneeftermiddage /-aftener i Svenstrup Sognegård

Caféaftener i Ellidshøj
Sognegård

Søndagscafé i Svenstrup
Sognegård

Tirsdagssang i Svenstrup
Sognegård

Kunstudstillinger i
Svenstrup Sognegård

Formiddagskaffe i
Svenstrup Sognegård

Mandegruppen i Svenstrup Sognegård

Stavgang fra Svenstrup
Sognegård

Knipling i Svenstrup
Sognegård

Patchwork i Svenstrup
Sognegård