Gudstjenester i kirkerne

 I Svenstrup Kirke er der gudstjeneste hver søndag og alle helligedage, derefter er der kirkekaffe.

 I Ellidshøj Kirke er der gudstjeneste 1 - 2 gange om måneden med efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset.