Kirkeblade    

Kirkeblad nr. 2-2024 udkommer pr. 1. april 2024

Kirkebladet omdeles i Svenstrup og Ellidshøj Sogne af FDF.

Hvis kirkebladet udebliver, er du velkommen til rette henvendelse til kirkekontoret.

Ansvarhavende redaktør Kári Olsen