- nogen dør? - det drejer sig om et gravsted?

Anmeldelse af dødsfald

Dødsfald anmeldes til afdødes bopælssogn af pårørende eller en bedemand på www.borger.dk


Aftale om begravelse

Begravelseshandlingen aftales med en præst.
 

Aftale om gravsted

Der træffes aftale med graveren om valg af gravsted og pyntning af kirken.
Al henvendelse vedrørende pasning og betaling for gravsteder rettes til graveren.


Mindesammenkomst

Det er muligt at låne sognegården til mindesammenkomst efter begravelsen, hvis den er ledig. Fortæring er for egen regning. Vedr. mulighed for praktisk hjælp kan kirkekontoret kontaktes. 

  Svenstrup-Ellidshøj pastorat   ·   Gammel Viborgvej 19A. 9230 Svenstrup J       98383605       svenstrup.sognaalborg@km.dk