- man vil giftes eller kirkeligt velsignes?

Vielse

Aftale om vielse sker ved henvendelse til kirkekontoret.
Forud for vielsen skal man afgive en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Dette gør man på www.borger.dk med digital signatur – dog tidligst 4 måneder før vielsen. Kommunen udfærdiger på den baggrund en prøvelsesattest, som skal gives videre til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.
Inden vielsen skal parret have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Præsten kontakter parret for aftale om vielsessamtalen.
Eventuelle navneændringer i forbindelse med vielsen ansøges på www.borger.dk (se under navneændring). 

Der er også mulighed for at blive viet hjemme eller i naturen. Kontakt en af præsterne for nærmere aftale.


Kirkelig velsignelse

Er man viet på rådhuset, er der mulighed for kirkelig velsignelse enten i kirken eller et andet sted efter aftale.


Pyntning af kirken

Pyntning af kirken aftales i Svenstrup med kirketjeneren og i Ellidshøj med graveren.


 

  Svenstrup-Ellidshøj pastorat   ·   Gammel Viborgvej 19A. 9230 Svenstrup J       98383605       svenstrup.sognaalborg@km.dk