- man har brug for indmeldelse - udmeldelse - attestbestilling?

Indmeldelse eller genoptagelse i Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken kan alene ske ved dåb. Hvis man er døbt i et andet trossamfund eller i udlandet kan man blive medlem ved at kontakte en præst i Folkekirken. Man kan også blive genoptaget ved at kontakte præsten eller kirkekontoret. Ved mail bruges sikker henvendelse - se sogn.dk


Udmeldelse

Man kan udmelde sig af Folkekirken ved en skriftlig anmeldelse til bopælssognet. Ved mail bruges sikker henvendelse - se www.sogn.dk
Det er ikke muligt at udmelde sig pr. telefon eller i en almindelig mail, da der kræves legitimation - derfor brugen af sikker henvendelse.

Husk at fortælle dine pårørende om din beslutning. Det er en vigtig information for dem, hvis der skulle ske dig noget.

 

Attestbestilling

Det er muligt at rekvirere sin egen eller sit umyndige barns attest.

Man bestiller attester på www.borger.dk og vælger at få den tilsendt digitalt eller med posten.

Det er også muligt at få sin attest ved personligt fremmøde på kirkekontoret. Husk at medbringe billedlegitimation.
Eller man kan sende et underskrevet brev med sin attestbestilling.

  Svenstrup-Ellidshøj pastorat   ·   Gammel Viborgvej 19A. 9230 Svenstrup J       98383605       svenstrup.sognaalborg@km.dk