- et barn bliver født? - man ønsker dåb?

Fødsel og faderskab/medmoderskab

Jordemoderen anmelder fødslen digitalt til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Hvis fødslen foregår uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelsen sker digitalt på www.borger.dk.

Er forældrene ikke gift, skal de på www.borger.dk indsende en omsorgs- og ansvarserklæring (medfører fælles forældremyndighed) senest 28 dage efter barnets fødsel.

Anmeldes faderskabet senere end 28 dage efter barnets fødsel, videresender sognet sagen til behandling i Familieretshuset.

Et barn skal navngives, inden det fylder 6 måneder. Dette kan enten ske som navngivning ved dåb eller uden dåb (hvor barnet så evt. kan døbes senere).


Navngivning ved dåb

Forældrene aftaler dåb med kirkekontoret. Forældrene skal i god tid inden dåben oplyse barnets fulde navn, navn og adresse på 2 - 5 faddere og hvem der bærer barnet til dåben.

Forud for dåben har forældrene en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Præsten kontakter forældrene for lave aftale om dåbssamtalen.


Navngivning uden dåb 

Navngivning sker på www.borger.dk. Begge forældre skal signere anmeldelsen digitalt.

Navngivningen udelukker ikke muligheden for, at barnet kan blive døbt i kirken senere.
Har du brug for yderligere vejledning, kan du kontakte kirkekontoret.


Dåb generelt

Man kan blive døbt uanset alder.
Hvis man som forældre til et nyfødt barn eller som voksen gør sig overvejelser om dåb, er man naturligvis velkommen til at kontakte en af præsterne for at drøfte sine overvejelser.
Dåb finder sted i det sogn, som man bor i. Bor man i et andet sogn, kan man blive døbt i Svenstrup Kirke eller Ellidshøj Kirke, hvis man har en tilknytning til stedet.

Dåb finder typisk sted i forbindelse med gudstjeneste på en søn- eller helligdag. Der er plads til to dåb under gudstjenesten.

Der er mulighed for lørdagsdåb i Ellidshøj Kirke den første lørdag i hver måned (fra og med august) med plads til to dåb og i Svenstrup Kirke den første lørdag i hver måned med plads til tre dåb.