Åbne arrangementer i sognegårdene

Ellidshøj og Svenstrup Sogne arrangerer forskellige møder og aktiviteter i de to sognegårde - 
se nedenfor, hvad der sker i den nærmeste tid.
 

Velkommen i

Ellidshøj Sognegård, Ellidshøjvej 46, Ellidshøj, 9230 Svenstrup

Svenstrup Sognegård, Gammel Viborgvej 17, 9230 Svenstrup